תקנון השתתפות בתכנית הלימודים

1.      קבלה לקורסים מותנית בראיון אישי.

2.      פתיחת כל קורס במועדו מותנית במס' הנרשמים. אם יבוטל קורס ביוזמת המכון, יהיה הנרשם זכאי לקבל חזרה את מלוא שכר הלימוד, לרבות דמי הרישום.

3.      המכון מעניק אישור לכל תלמיד אשר נכח לפחות ב-80% מהמפגשים, ועמד במטלות הקורס.

4.      תעודת "סיום תכנית" תוענק לתלמיד אשר סיים את כל שלבי התכנית ועמד בדרישות הלימודיות והשתתף לפחות ב-80% ממפגשי הקורס.

5.      חשבוניות בגין כל תשלום עבור לימודים שיתקבל מהתלמיד, ישלחו אליו בדואר אלקטרוני שמסר למכון, אלא אם הודיע אחרת בכתב למכון.

6.      תלמידי הקורסים השנתיים זכאים להשתתף בסדנאות המתקיימות במכון בהנחיית חברי המכון בהנחה של 10%.

7.      הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובקורסים השונים במידת הצורך.

8.      תנאי ביטול לימודים:

א.     מתקבל אשר יודיע על ביטול הרשמתו בכתב עד ה- 15.08.2023, יזוכה במחצית המקדמה ששילם על חשבון שכר הלימוד.

ב.      מתקבל אשר יודיע על ביטול הרשמתו בכתב מה- 01.09.2023 ועד ה- פתיחת הלימודים, יחויב במלוא סכום המקדמה ששילם על חשבון שכר הלימוד בסך.

ג.       תקבל אשר יודיע על ביטול הרשמתו בכתב מיום פתיחת הלימודים ועד ה-01.01.2024, יחויב במחצית שכר הלימוד.

ד.      מתקבל אשר יודיע על ביטול הרשמתו בכתב מה- 01.01.2024 ואילך, יחויב במלוא שכר הלימוד.

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
דילוג לתוכן